Geofuture - Geofizyka w gospodarce przyszłości
Kierunki zamawiane

Studia na kierunku geofizyka prowadzone ma Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego wspólnie z Instytutem Fizyki UŚ. mają na celu przygotowanie specjalistów z zakresu geofizyki, fizyki litosfery, atmosfery i hydrosfery.

Teoretyczna wiedza jest uzupełniana zajęciami terenowymi w trakcie których studenci mogą przygotować się do prowadzenia prac doświadczalnych, pomiarowych oraz interpretacji wyników. W trakcie studiów studenci mają możliwość zapoznania się z nowoczesną aparaturą geofizyczną, prowadząc badania laboratoryjne i terenowe.

Praktyki zawodowe odbywają się w stacjach sejsmicznych na kopalniach węgla lub miedzi, przedsiębiorstwach geofizycznych oraz wiertniczych. W czasie studiów studenci wyjeżdżają na krajowe i zagraniczne praktyki, mają także możliwość studiowania w ramach wymiany międzynarodowej.

Od października 2012 roku studia licencjackie na kierunku geofizyka są współfinansowane ze środków projektu na kierunki zamawiane. Celem projektu jest zwiększenie ilości absolwentów i podniesienie jakości kształcenia na pierwszym stopniu studiów kierunku zamawianego Geofizyka.

Wydział Nauk o Ziemi
41-200 Sosnowiec
ul. Będzińska 60

Copyright © Geofuture WNoZ
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA