Geofuture - Geofizyka w gospodarce przyszłości
Kierunki zamawiane

Kontakt.


Koordynator pojektu
dr hab. Jerzy Cabała

12 piętro, pokój nr. 1204
tel. 32 3689 462
e-mail: jerzy.cabala@us.edu.pl
Asystent koordynatora pojektu
mgr Radosława Tomaszewska

13 piętro, pokój nr. 1320
tel. 32 3689 448
e-mail: radoslawa.tomaszewska@us.edu.pl
Opiekun roku
dr Jolanta Pierwoła

13 piętro, pokój nr. 1301
tel. 32 3689 545
e-mail: jolanta.pierwola@us.edu.pl
Wydział Nauk o Ziemi
41-200 Sosnowiec
ul. Będzińska 60

Copyright © Geofuture WNoZ
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA